дендрограма


дендрограма
Графічне зображення результатів послідовного ієрархічного об'єднання об'єктів.

СЛОВНИК ТЕРМІНІВ З АГРОФІТОЦЕНОЛОГІЇ - ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО Суми. . 2009.